Golf Geilo

Gjester hos Vestlia Resort har fortrinnsrett til å benytte golfbanen, hvilket betyr at man er garantert tilgang til golfbanen. Den 9 hulls golfbanen har en par på 34 og er teknisk krevende med flere bunkere og vannhindringer. Høyden gjør at golfballen kan bli slått opp til 10% lengre enn på lavlandet. Den flotte naturen i høyfjellet ved Ustedalsfjorden utgjør en billedskjønn bakgrunn til et godt parti golf.