Rafting Geilo

Hvis man er ute etter en adrenalinopplevelse ved å padle nedover små stryk med sterke strømmer, kommer man ikke utenom rafting mens man besøker områder rundt Geilo. Både Dagali Opplevelser og Serious Fun tilbyr guidete raftingekskursjoner ned Numedalslågen.

 

Raftingsesongen varer stort sett fra midten av mai til slutten av september, avhengig av vannstand og vannføring. Raftingekskursjoner varer stort sett i 3-4 timer.